Job Network Hub

Đăng Ký trở thành mentee

Job Network Hub xây dựng một cộng đồng với mục đích hỗ trợ du học sinh và những người mới nhập cư hòa nhập môi trường sống và làm việc tại Úc.

Job Network Hub sẵn sàng mời gọi các Chuyên gia có một năm hay nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, cố vấn, quản lý và lãnh đạo; hơn cả là những ai sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của mình.

Lợi ích của mentee:
– Có cái nhìn khách quan hơn về thị trường lao động tại Úc.
– Hỗ trợ tìm thực tập và các công việc ở mức thấp (Entry-level)
– Tham gia diễn đàn để trao đổi thông tin và kinh nghiệm về quá trình tìm việc ở Úc cho các bạn du học sinh.
– Kết nối với các công ty tại Úc để tìm kiếm cơ hội thực tập và có kinh nghiệm thực sự.