Job Network Hub

Giới Thiệu

Dịch vụ công chứng JP

Dịch vụ công chứng JP sẽ hỗ trợ các bạn du học sinh và người Việt tại Úc công chứng các giấy tờ sao y từ bản gốc như Passport; Khai sinh sau dịch thuật; giấy kết hôn. Những loại giấy tờ này rất cần cho hành trình định cư cũng như sinh sống tại Úc của các bạn, thông thường chỉ những người có thẩm quyền và uy tín nhất định được chính phủ quy định (vd: nhân viên ngân hàng, bác sỹ, luật sư) mới có thể là người xác nhận giấy tờ cho các bạn du học sinh. Tại Job Network Hub, các bạn có thể liên lạc với chúng tôi và những mentor uy tín của chúng tôi sẽ là người công chứng cho các bạn trong trường hợp các bạn không có kết nối ở Úc.

Dich vu jp

Quy Trình Dịch vụ JP

Người cần công chứng điền thông tin vào đơn liên lạc

Job Network Hub sẽ liên lạc lại với bạn để nhận thông tin về các loại giấy tờ cần công chứng

Mentor công chứng hồ sơ

Hoàn thành việc công chứng