Bảo mật & Điều khoản

Job Network Hub 

Trân trọng cảm ơn các bạn đã truy cập vào website của Job Network Hub. Thông qua website này, Job Network Hub mong rằng các bạn sẽ tiếp cận được đầy đủ những thông tin về các chương trình và hoạt động dành cho sinh viên & mentors của Job Network Hub. Bên cạnh đó, Job Network Hub cũng sẽ thu thập một số thông tin về các bạn để phục vụ cho việc quản lý và điều hành website trên cơ sở quy định của pháp luật.  

1. Nguyên tắc bảo mật 

• Job Network Hub đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của các bạn sẽ được lưu trữ và bảo mật theo các quy định của pháp luật. 

• Những thông tin Job Network Hub yêu cầu các bạn cung cấp chỉ để hiểu rõ hơn nhu cầu và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với yêu cầu của các bạn. 

• Job Network Hub sử dụng thông tin của các bạn cho các mục đích quản trị, lập các thống kê về  tình hình sử dụng website. Qua đó, Job Network Hub sẽ có những điều chỉnh cần thiết để tăng  hiệu quả và năng lực phục vụ của Job Network Hub thông qua website này. 

• Job Network Hub có thể chuyển thông tin cá nhân của các bạn đến các đơn vị thuộc Flexi Group Holdings hoặc các đại lý của chúng tôi trong phạm vi được pháp luật cho phép. 

• Tất cả các đơn vị thuộc Flexi Group Holdings, các nhân viên của chúng tôi và tất cả các bên thứ ba được phép truy cập thông tin của các bạn được yêu cầu phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật  của chúng tôi. 

2. Phương thức bảo mật 

• Tất cả thông tin của các bạn gửi tới Job Network Hub thông qua trang web được bảo vệ bởi công nghệ mã hóa để đảm bảo các thông tin của khách hàng được bảo vệ tối đa trên đường truyền.

• Job Network Hub sẽ thực hiện tất cả các phương thức hợp lý nhất để bảo đảm bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của các bạn và luôn tuân thủ các quy định của pháp luật của Úc & Việt Nam liên quan đến việc lưu trữ và sử dụng thông tin.  

3. Bản quyền và thương hiệu 

• Job Network Hub là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác chương trình đăng tải trên trang Web này. Những người truy cập vào trang Web này không được phép sử dụng  các tài sản nêu trên nếu không được sự cho phép trước của Job Network Hub bằng văn bản. 

4. Cam kết và bảo mật 

• Job Network Hub cam kết đảm bảo việc bảo mật thông tin của các bạn trong phạm vi quản lý của Job Network Hub. Các thông tin cá nhân của các bạn sẽ được lưu trữ và bảo mật theo các quy định của pháp luật liên quan đến việc lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân. Mọi thông tin cá nhân của các bạn được Job Network Hub bảo vệ, tránh mọi hoạt động truy cập trái phép từ bất kỳ bên thứ ba nào. Mọi thông tin chi tiết, các bạn vui lòng liên hệ Job Network Hub số +61 434 200 290