Job Network Hub

Sự Kiện

Event được tổ chức bởi Job Network Hub với sự xuất hiện của nhiều diễn giả tài năng sẽ giúp cho các bạn sinh viên Việt Nam tại Úc mở rộng kết nối, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. 

Các sự kiện